Nakupujete v obchůdku chráněné dílny. Děkujeme za podporu, váš tým GREEN SMILE.

Sociální podnikání

Společnost MISTKA SEWING s.r.o. se zavazuje k naplňování principů sociální ekonomiky:


Principy a rozpoznávací znaky sociálního podnikání
1. společensky prospěšný cíl
a. podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním
začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

2. sociální prospěch
a. podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % (slovy třicet procent)
zaměstnanců
b. podnik poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob
c. zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu
podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů;
zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku.

3. ekonomický prospěch
a. alespoň 51 % (slovy padesát jedna procent) případného zisku je reinvestováno do
rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky
prospěšných cílů
b. manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi
c. tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % (slovy třicet
procent) z celkových výnosů podniku.

4. environmentální prospěch
a. podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle
principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a
zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

5. místní prospěch
a. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby
b. podnik přednostně využívá místní zdroje:
i. zaměstnává místní obyvatele,
ii. nakupuje od místních dodavatelů
iii. podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.